Láska – to jest Duch Svatý ve vás – je vaše pravé já. Láska je, odkud pocházíte, a láska je, kam jdete. Není to nic, co byste si mohli koupit. Není to nic, čeho byste mohli dosáhnout. Je to Boží přítomnost ve vás, zvaná Duch svatý – neboli nestvořená milost, jak říkají někteří teologové.
Nedokážeš ji vyrobit, milý čtenáři, žádným správným chováním. Nemůžeš Boha přimět, aby tě miloval o jediný vlásek víc, než už tě právě teď miluje.
Nemůžeš.

Můžeš po celý zbytek života chodit do kostela každý den. Bůh tě nebude milovat víc, než tě miluje právě teď. Nemůžeš také dosáhnout, aby tě Bůh miloval méně – ani o vlásek méně. Dělej ty nejhroznější věci – kraď a lup, podváděj a lži – a Bůh tě nebude milovat méně. Nedokážeš změnit, jak o tobě Bůh smýšlí! Proudění je stálé, naprosté a na sto procent míří k tvému životu. Bůh je pro tebe.
Nemůžeme umenšit Boží lásku k nám. Co však můžeme udělat, je naučit se jí věřit, přijímat ji, důvěřovat jí, otevírat se jí a oslavovat ji, přijímat vířící pozvání Trojice, abychom se zapojili do kosmického tance.

(Richard Rohr, z knihy Božský tanec)