Pokud můžete mluvit s Pánem v modlitbě, promluvte si s Ním, chvalte Ho. Pokud nemůžete mluvit kvůli únavě, zmatku v duši, buďte připraveni Mu sloužit. Zůstaňte v klidu a udělejte gesto, které ukazuje Váš respekt. Pán Vás uvidí a Vaše přítomnost bude pro Něho příjemná. Požehná ticho, které mu obětujete a najdete pokoj a útěchu, když Vás vezme za ruku.

(Pater Pio, OFMCap /1887-1968/)