Láska nehledá příčinu ani plod mimo sebe. Jejím plodem je její konání. Miluji, protože miluji; miluji, abych miloval. Veliká věc je láska; avšak jestliže se vrátí ke svému počátku, jestliže je vrácena ke svému původu, vlita zpět do svého pramene, stále z něho bere zdroj, z něhož může ustavičně vytékat. Ze všech hnutí, myšlenek a citů duše je láska to jediné, čím může tvor, třebaže nerovně, odpovědět Původci nebo mu oplácet podobným. (...) I když tvor miluje méně, protože je menší, přesto, miluje-li celou svou bytostí, nechybí nic tam, kde je cele.

(sv. Bernard z Clairvaux, kázání na Píseň písní, Sermo 83,4.6)