Nevyhledávejte utrpení podle Vašich plánů, nýbrž přijímejte utrpení, která Vám Bůh každodenně posílá. Jsou Jeho darem a pro nás možností proměňovat tento Jeho dar v náš dar Jemu. Přijímejte i ty negativní city, ať jsou Vám vědomé a vypořádejte se s nimi, vykřičte je, když je to možné. Měřítkem naší lásky k Bohu a bližním je naše láska k nám samým. Proto je třeba si říkat: měj se rád, neškoď si!

(P. Vladimír Koudelka OP /1919-2003/, korespondence, dopis z 26. listopadu 1993)