Jak
Jak vypadá tvůj dnešní den
tak bude jednou vypadat celý tvůj život.

Bude v něm tolik četby Písma, vnitřní modlitby
života v otevřené Boží blízkosti a sebekontroly

kolik je toho dnes.

(P. Benedikt Holota OFM /* 1922/, zápisky, leden 1983)