Mé srdce bylo stvořeno pro věrnost. Vím, že živý Bůh pozorně naslouchá mé modlitbě, že modlitba je, mohu-li to tak říci, naším společným dílem, které On a já konáme pro Boží království. Má vytrvalost je pro mne něčím samozřejmým a snadným. Dodává mi odvahy, i když v modlitbě nedokážu dělat nic jiného, než opakovat stále stejné věty, a každý večer mě pěkně bolí kolena.

(otec Jeroným /1907-1985/, mnich trapistického kláštera v Sept-Fons, dopis spolubratru, 6. března 1976)