Škapulíř Panny Marie Karmelské, který nosil papež Jan Pavel II.Sv. Jan Pavel II. nosil škapulíř s vyobrazením Panny Marie karmelské od svého mládí. Měl ho na sobě i v okamžiku, když byl na něj 13. května 1981 spáchán pokus o atentát. Nenechal si jej sundat ani v nemocnici. Škapulíř je uchováván bratřími karmelitány z farnosti S. Maria Regina Mundi v Římě.

(Převzato z: Facebook Tiskového střediska ČBK)