KARMEL

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Týden

bl. Jana Scopelli, panna

Stáhnout jako soubor iCal
 

9. července - nezávazná památka

bl Juana Scopelli

Narodila se v Reggio Emilia roku 1428, přijala karmelský hábit, nejprve bydlela doma, později v rodném městě v klášteře, který založila. V něm zastávala úřad převorky. Vynikala zvláštní úctou k Panně Marii. Zemřela v roce 1491.

 

 

 

 

 

Z traktátu "De vita Mariae-formi et Mariana" od ctih. Michaela od sv. Augustina

(Mystický život s Marií)

Jako můžeme žít Božím životem v Bohu, tak můžeme žít i v Marii. Abychom žili v Bohu, musíme ve všem, co konáme, co pomíjíme a co snášíme, konat jeho skutky. Cokoli trpíme na těle nebo na duši, uvnitř nebo vně, od lidí nebo od zlých duchů, máme snášet s úctou a láskou, a myslí klidně obrácenou k Bohu, jako bychom v něm dýchali láskyplnými vzdechy; tak jako Spasitel nechával Otce, který byl v něm, konat všechny své skutky a sám je konal spolu s Otcem s úctyplným a láskyplným pohledem k němu. Podobně můžeme žít v naší milované Matce Marii. V tom, co konáme, či trpíme, ve všech skutcích, v pokání, v bolestech a souženích se snažme zachovávat a rozvíjet dětinný, něžný a nevinný pohled obrácený k Marii jako k milované Matce v Bohu, provázený láskyplnými vzdechy modlitby k ní. Tak naše láska něžně přechází od Marie k Bohu a od něho k ní. Toto zřejmě někdy působí v duši Duch svatý skrze překypující božskou lásku k Marii a Mariinu lásku k Bohu.
K lepšímu objasnění mohou přispět slova apoštola: "Protože jste synové Boží, poslal vám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: Abba, otče!" Zde tedy chápeme, že Duch Ježíšův zůstává v Božích synech a probouzí v nich něžnou lásku k Bohu Otci podle jejich schopností. Tak jako Ježíšův Duch působil v něm samém synovskou lásku k věčnému Otci, tak v něm vzbuzoval též synovské city, láskyplné objetí a jiné projevy lásky k jeho nejmilejší Matce a vyvolává je v něm po celou věčnost. Jestliže Duch Ježíšův v srdci Božích synů volá Abba, Otče, tj. působí něžné pocity lásky k Ježíšovu Otci, bylo by snad něco divného, kdyby v jejich srdci volal též "Ave, Matko" nebo působil synovské city, uctivou a láskyplnou náklonnost, řeč i jednání vůči milované Matce, jak to činil v Ježíši za jeho života a bude činit po celou věčnost?
Proto lze říci duším, jež milují Marii: "Protože jste synové Mariini, poslal vám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: "Ave, Matko," – tj. vzbuzuje v nich synovské city, láskyplnou náklonnost, přátelskou blízkost, nevinná něžná objetí a různé úkony nejněžnější lásky k Marii jako nejmilejší Matce. Jeden a týž Duch Ježíšův působí v takových duších všechno, totiž lásku k Bohu i k Marii, a jedno nepřekáží druhému. Jako tyto duše z Boží lásky žijí božským životem v Bohu a pro Boha, tak skrze téhož ducha lásky, vztahujícího se zároveň k milované Matce, žijí též mariánským životem v Marii a pro Marii. Vždyť jeden a týž Duch, Duch Ježíšův v nich působí obdobné účinky: že milují Boha Otce a Pannu Matku, že žijí v Bohu pro Boha a v Marii pro Marii, božsky a zároveň mariánsky. Není divu, že kde žije a přebývá Duch Kristův, působí rozličné věci, jak nazírání a lásku k Bohu, tak nazírání a lásku k Marii a mnoho jiného. A všechno to působí v duši jeden a týž Ježíšův Duch, jak chce a podle schopností každého člověka.

(kap. II. a XIII.)

Modlitba

Pane, náš Bože, blahoslavená Jana byla věrnou snoubenkou Kristovou; dej, ať i v našich srdcích zapálí plamen božské lásky, kterou k trvalé slávě tvé církve vštěpovala jiným pannám. Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Karmelitánský lekcionář

První čtení: 2 Kor 10,17-11,2
Žalm: 45(44) 11-12.14-15.16-17    Odp.: srov. Mt 25,6
Evangelium: Mt 16,24-27

Související texty

Životopis bl. Jany Scopelli

Připomínáme

Přihlášení