KARMEL

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Týden

sv. Jiří Preca, kněz

Stáhnout jako soubor iCal
 

9. května - nezávazná památka

Jiří Preca se narodil 12. února 1880 v hlavním městě Malty Valletě v početné křesťanské rodině. Už jako dítě byl velmi často nemocný a po přijetí jáhenského svěcení onemocněl na smrt. Na přímluvu sv. Josefa se však uzdravil a 22. prosince 1906 byl vysvěcen na kněze.
Od počátku svého působení se zaměřil na náboženské vzdělávání věřících. Postupně začal formovat skupinu mladých mužů tak, aby byli později schopni vyučovat další. Společenství nazvané Společnost křesťanské nauky (Societas Doctrinae Christianae; SDC) bylo založeno začátkem roku 1907. Jejich moto vyjadřují písmena MUSEUM (Magister Utinam Sequatur Evangelium Universus Mundus; v překladu: Učiteli, ať celý svět následuje evangelium!).

On sám musel při této práci snášet mnoho nepochopení a útrap. Dnes Společnost SDC působí také v Austrálii, Albánii, Keni, Súdánu a ve Velké Británii.
Kromě toho vyučoval také prostřednictvím knih, které psal v maltštině, aby byly srozumitelné všem. Napsal kolem 150 publikací – od knih až po letáky. Sestavil rovněž množství modliteb. Z nich jej poznáváme jako mystika, který ve všem, co jej obklopovalo, neustále hledal Boha. Zvláštní úctu měl k tajemství Vtělení. Byl také vyhledávaným zpovědníkem, protože uměl utěšit. Dokonce se zdá, že skrze jeho službu došlo i k uzdravením.

21. července 1918 vstoupil do karmelitánského třetího řádu a 26. července následujícího roku složil profesi. Za jeho zásluhy o šíření úcty k Panně Marii Karmelské jej generální převor P. Kilián Lynch přičlenil (afilioval) k prvnímu řádu.

Otec Jiří zemřel na Maltě ve vesnici Santa Venera 26. července 1962. Jeho ostatky jsou uloženy poblíž mateřského domu Společnosti v Blata l-Bajda. Za blahoslaveného jej prohlásil papež Jan Pavel II. při své návštěvě Malty dne 9.5.2001, svatořečen byl Benediktem XVI. roku 2007.

Karmelitánský lekcionář

První čtení: 1 Kor 9,16-19.22-23
Žalm 37(36) 3-4.5-6.30-31    Odp.: 30a
Evangelium: Mk 16,15-20

Související

Podrobnější životopis sv. Jiřího Precy

Připomínáme

28 zář 2020 18:00-14:00
Krása Karmelu III
28 zář 2020 18:00-14:00
Krása Karmelu III
28 zář 2020 18:00-14:00
Krása Karmelu III
01 říj 2020 00:00
sv. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře, panna a učitelka církve
28 zář 2020 18:00-14:00
Krása Karmelu III

Přihlášení