KARMEL

Přijměte srdečné pozvání
na další VĚTRÁNÍ KOSTELA A VARHAN,
které se uskuteční v neděli 27. května 2018 od 14,30 hodin
v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích.

 

 

Potřetí se vrátíme k nápadu, který nás už dvakrát moc potěšil, a středem naší pozornosti budou znovu

NAŠE OBLÍBENÉ KNIHY

Přineste tedy prosím s sebou knížku, kterou prostě máte rádi, a vyberte z ní kratší úryvek.
Pokud nebudete mít odvahu ho sami všem nahlas přečíst, nevadí, to už někdo z nebojácnějších rád vykoná za vás.

A klidně přijďte i jen naslouchat!

I tentokrát bude četbu prokládat hrou na klavír Radim Tichý

Všechny příznivce dobrého slova i hezké hudby zve P. Gorazd s přáteli!

Plakát [PDF]
Kudy do Lidéřovic?

Připomínáme

Přihlášení