KARMEL

Přijměte srdečné pozvání na další
VĚTRÁNÍ KOSTELA A VARHAN,
které se uskuteční

v neděli 22. října 2017 od 14,30 hodin
v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích.

 

 

Téma DVOULODNÍ KOSTELY,

které je zajímavé i s ohledem na náš lidéřovický kostel s prvky opevnění,
nám zpřístupní vzácný host

PhDr. Roman Lavička, Ph.D.

z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Jeho vyprávění doplní krásnou hudbou
na trombon Jan Nosek a na varhany Petr Sobotka.

Všechny Vás zvou P. Gorazd a hosté!

Plakát [PDF]
Kudy do Lidéřovic?

Přihlášení