P. John Keating, O.Carm. - radní pro EvropuP. Fernando Millán Romeral, O. Carm. - generální převorJedním z tradičních a osvědčených prostředků péče o kvalitu řeholního života v jednotlivých společenstvích je pravidelná návštěva ze strany představených. Ve dnech 5.-9. září 2015 takto bude komunity karmelitánů v České republice vizitovat generální převor řádu P. Fernando Millán Romeral a spolu s ním člen generální rady, pověřený péčí o řád v Evropě, P. John Keating.

 

Součástí jejich programu je také účast na několika bohoslužbách:

  • v sobotu 5.9. ve 12 hodin mše svatá v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci
  • v neděli 6.9. v 10 hodin farní mše svatá v Olomouci – Hejčíně
  • v pondělí 7.9. v 18 hodin mše svatá v poutním kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří.

Srdečně Vás na tyto bohoslužby zveme a prosíme při této příležitosti o modlitbu za dobré plody vizitace a za společenství bratří karmelitánů v naší zemi.